serveis jurídics


Assistència a reunions, assemblees, congressos i juntes.
Oficines públiques i privades, registres, notaries.
Redacció d’escriptures, instàncies i escrits.
Redacció, revisió i adaptació d’estatuts i reglaments interns.
Redacció de contractes.
Recursos administratives i reclamacions.

contigut legal | 2005-2016 | economato