Ferran Bargalló

 

Assessoria Ferran Bargalló

Via Augusta 42-44 3/1
E-08006 BARCELONA
T. 34-932181608 F. 34-932181904


POLITICA DE PRIVACITAT Y SEGURITAT
Compliment de la LSSI. En conformitat amb l'article 12 de la llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico el servidor on esta guardat aquest website ha de retenir les dades de conexions i tràfic generats per les connexions establertes per un període de 12 mesos. Informem que han estat establertes totes les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la protecció de les seves dades personals y evitar la seva alteració, modificació, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs que estan exposades, tot això, conforme a l'establert en la Secció 9 de la Llei Orgànica 15/1999 , del 13 de desembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal y en el Real Decreto 994/1999, en 11 de juny - Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal -. Cookies Aquesta aplicació informàtica no utilitza cap mitja per registrar les dades de navegació de l'usuari. Excepte autorització expressa de Assessoria Bargalló es prohibeix l'establiment de vincles des de websites aliens.

contigut legal | 2005-2016 | economato