fbaegallo
EMPRESARIAL I PATRIMONIAL

- Constitució d’empreses
- Estudis de viabilitat
- Fusió i escissió d’empreses
- Protocols familiars
- Estudis sobre successió en l’empresa familiar
- Anàlisi econòmic i financer de l‘empresa
- Obertura de noves seus: tramitació administrativa, llicències i projectes

contigut legal | 2005-2016 | economato