Assesorament laboral

 

Alta de l‘empresa davant els organismes oficials.
Estudi i formalització de contractes de treball.
Altes i baixes de treballadors.
Rebuts de salari, butlletes de cotització, retencions.
Justificants d’accidents de treball i malaltia comú.
Inspecció de treball.
C.M.A.C.
Pensions

contigut legal | 2005-2016 | economato