fbaegallo
FISCAL COMPTABLE

- Planificació situació fiscal
- Auditoria fiscal
- Declaracions
- Assistència en inspeccions fiscals
- Llibres oficiales i comptes anuals

contigut legal | 2005-2016 | economato